Cenníky

Cenník technických kontrola) technická kontrola pravidelná a zvláštna v plnom rozsahu

1. Motocykle a od nich odvodené vozidlá

Cena s DPH
EUR

Dvojkolesové a ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L1e, L3e, L4e, L2e, L6e)

12,-

2. Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t

Cena s DPH
EUR

Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1), Trojkolky a štvorkolky (L5e, L7e)

21,-

Osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1), Trojkolky a štvorkolky (L5e, L7e) + LPG/CNG

26,-

3. Nákladné vozidlá nad 3,5 t, traktory, pracovné stroje a autobusy

Cena s DPH
EUR

Nákladné vozidlá (N2, N3), Autobusy (M2, M3),
Kolesové traktory (T5) + LPG/CNG

39,-

Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4)

30,-

Pásové traktory (C1, C2, C3, C4, C5), Pracovné stroje (Ps)

30,-

4. Prípojné vozidlá

Cena s DPH
EUR

Prípojné vozidlá do 0,75 t (O1)

10,-

Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2)

18,-

Prípojné vozidlá nad 3,5 t (O3, O4), za traktor (R1, R2, R3, R4)

21,-

5. Snežné skútre

Cena s DPH
EUR

Snežné skútre (Ls)

24,-

b) Technická kontrola administratívna, opakovaná, zvláštna v čiastočnom rozsahu

1. Opakovaná technická kontrola

Cena s DPH
EUR

Opakovaná osobné – ľahké závady

2,-

Opakovaná nákladné

19,-

Opakovaná technická kontrola pre M1,N1,prípojné O2, ľahké dvoj,troj, štvorkolesové …

5,-

2. Opakovaná emisná kontrola

 Cena s DPH
 EUR

Opakovaná emisná kontrola pre všetky kategórie vozidiel mimo R KAT + Plyn

9,-

Opakovaná emisná kontrola pre vozidlá R KAT + Plyn

14,-

3. Zvláštna technická kontrola do 3,5 t (M1, N1)

Cena s DPH
EUR

Zvláštna technická kontrola pre(M1, N1) v čiastočnom rozsahu

7,-

4. Zvláštna technická kontrola (M2, M3, N2, N3, T1-5, C1-C5, O3, O4)

Cena s DPH
EUR

Zvláštna technická kontrola pre(M2, M3, N2, N3, T1-5, C1-C5, O3, O4)v čiastočnom rozsahu

20,-

5. Administratívna kontrola

Cena s DPH
EUR

Administratívna kontrola pre všetky kategórie vozidiel

5,-

Cenník emisných kontrol

a) pravidelná emisná kontrola

1. Osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1)

Cena s DPH

EUR

Benzín bez katalyzátora alebo s neriadeným katalyzátorom

17,-

Benzín s riadeným katalyzátorom, Diesel

21,-

Benzín s riadeným katalyzátorom, Diesel, NKAT + LPG

27,-

2. Nákladné vozidlá nad 3,5 t, traktory a autobusy (M2, M3, N2, N3, T1-5, C1-C5)

Cena s DPH

EUR

Všetky kategórie

29,-Súvisiace služby

b) súvisiace služby

1. Všetky kategórie vozidiel

Cena s DPH
EUR

Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky TK alebo EK

3,-

Pridelenie a vyznačenie osvedčenia o technickej kontrole TK alebo EK

3,-

Doplnenie technických údajov pri dovoze

10,-

Vystavenie opisu protokolu

4,-

Nastavenie svetlometov

3,-

Poradenstvo – konzultácie (sadzba za 1 hod.)

10,-

Protokol – opis, oprava

0.10,-

Poplatok za doplnenie údajov pri dovoze automobilov

10,-

Cenník platný od 1.8.2018. Všetky uvedené ceny sú s DPH 20%.