Cenníky emisných kontrol

a) pravidelná emisná kontrola

1. Osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t (M1, N1)

 Cena s DPH

EUR

Benzín bez katalyzátora alebo s neriadeným katalyzátorom

17,-

Benzín s riadeným katalyzátorom, Diesel

21,-

Benzín s riadeným katalyzátorom, Diesel, NKAT + LPG

27,-

2. Nákladné vozidlá nad 3,5 t, traktory a autobusy (M2, M3, N2, N3, T1-5, C1-C5)

 Cena s DPH

EUR

Všetky kategórie

29,-

Súvisiace služby

b) súvisiace služby

1. Všetky kategórie vozidiel

 Cena s DPH
EUR

Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky TK alebo EK

3,-

Pridelenie a vyznačenie osvedčenia o technickej kontrole TK alebo EK

3,-

Doplnenie technických údajov pri dovoze

10,-

Vystavenie opisu protokolu

4,-

Nastavenie svetlometov

3,-

Poradenstvo – konzultácie (sadzba za 1 hod.)

10,-

Protokol – opis, oprava

0.10,-

Poplatok za doplnenie údajov pri dovoze

10,-

Cenník platný od 1.8.2018. Všetky uvedené ceny sú s DPH 20%.